تیم مدیریت و سرمایه گذار

محمد اسماعیل مشایخی

فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
B.S Industrial Engineer ( Sience & technology University)

آرش مشایخی

فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز
فارغ التحصیل کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
M.S Mechanical Engineer (Tehran University)

اشکان مشایخی

فارغ التحصیل نرم افزار کامپیوتر از مرکز تحقیقات صنعتی ایران - تهران
Creative Technology Kingston University - London
MCSE - Microsoft Certificate System Engineer

تیم فروش

خانم نفیسه غلامی

کارشناس فروش شعبه مرکزی دلاوران

خانم ریتا پارسا

کارشناس فروش شعبه مرکزی دلاوران

آقای مجید زمانی

کارشناس فروش شعبه یافت آباد بازار مبل کاسپین
سرپرست شعب یافت آباد

خانم غزاله امیری

کارشناس فروش شعبه یافت آباد بازار میل کاسپین

تیم تحویل و مونتاژ

  • آقای احسان دلاسایی

    تیم تحویل و مونتاژ

  • آقای میلاد درویش

    تیم تحویل و مونتاژ

تیم هماهنگی و پشتیبانی

خانم کیمیا شیرزاد

مسول هماهنگی و خدمات پس از فروش

آقای مجید زمانی

کارشناس فروش شعبه یافت آباد بازار مبل کاسپین
سرپرست شعب یافت آباد